Tue, 21 Feb 2017 05:24:11 GMT (Jumaada Awal 24, 1438) Updated:8:04 pm

Category: Islamiko

Feed Subscription
Ano ang Limang Haligi ng Islam?

Ano ang Limang Haligi ng Islam?

Para sa mga kababayan natin na nais malaman ang 5 Haligi ng Islam at lalong-lalo na sa mga bagong Muslim ...

Read More »
Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ito ay tumatalakay hinggil sa pagkakapatiran sa Islām (video) ...

Read More »
Ang Tatlong Antas Sa Relihiyon

Ang Tatlong Antas Sa Relihiyon

Ang Muslim, Mu'min at Muḥsin ay mayroong pagkakaibahan sa mga kahulugan ...

Read More »
Ang Kahulugan Ng Muslim

Ang Kahulugan Ng Muslim

Ito ay katawagan sa taong tumatalima, sumusunod, sumusuko at nagpapasakop sa nag-iisang tunay na Diyos ...

Read More »
Mga Haligi Ng Islām

Mga Haligi Ng Islām

Lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng napakaputing damit at ang buhok ay napakaitim ...

Read More »
Ang Kahulugan Ng Islām

Ang Kahulugan Ng Islām

Ito ay galing sa salitang arabik na Salām na ang kahulugan nito ay kapayapaan ...

Read More »