Tue, 21 Feb 2017 05:32:08 GMT (Jumaada Awal 24, 1438) Updated:8:04 pm

Category: Propeta Muḥammad

Feed Subscription
Mga Kaugalian ng Propeta

Mga Kaugalian ng Propeta

Siya ay laging nananalangin sa Allâh na gawing mabuti ang kanyang ugali samantalang siya na ang pinakamabuting ugali ...

Read More »
Ang Kabutihang Ugali

Ang Kabutihang Ugali

Ang taong nananampalataya ay hindi nagmamataas o pinagmamataasan ang kanyang kapwa ...

Read More »
Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Ito yong araw na mabuti, ito yong araw na iniligtas ng Allah ang mga angkan ng Israel ...

Read More »
Hindi ka Pinabayaan ng Allah

Hindi ka Pinabayaan ng Allah

Si Propeta Muhammad nang maputol sa kanya ang rebilasyon siya ay lubos na nalungkot ...

Read More »
Khadeejah Bint Khuwaylid

Khadeejah Bint Khuwaylid

Khadeejah bint Khuwaylid bin Asad bin ‘Abd Al-Ojja bin Qusay Al-Qurashiyyah Al-Asadiyyah ...

Read More »
Walang Kasin-tulad Na Pakikitungo

Walang Kasin-tulad Na Pakikitungo

Sikapin natinng maging huwaran natin ang Propeta sa pag-uugali at mabuting pakikitungo sa kapwa na walang pinipili ...

Read More »
Umupa Ng Kabayo Si Omar Bin Al-Khattaab

Umupa Ng Kabayo Si Omar Bin Al-Khattaab

Kasaysayan ng isang pinuno ng mga nananampalataya na umupa lang ng kabayo para pumunta sa kanyang nais puntahan ...

Read More »
Si Propeta Ay Isang Ulila Noong Bata Pa

Si Propeta Ay Isang Ulila Noong Bata Pa

Siya ay isang ulila noong siya ay bata pa bagkus hindi pa naipanganak ay naging ulila na ...

Read More »
Ang Mabuting Kamatayan

Ang Mabuting Kamatayan

Ang Husnul Khatimah o Mabuting Kamatayan, napakagandang paliwanag mga kapatid pakinggan natin. ...

Read More »
Si Abū Bakr As-Ṣiddeeq

Si Abū Bakr As-Ṣiddeeq

Ang ibig sabihin ng As-Ṣiddeeq ay matapat, at tinawag siya na As-Ṣiddeeq dahil sa paniniwala niya kay Propeta. ...

Read More »