Wed, 18 Jan 2017 14:04:38 GMT (Rabia Thani 20, 1438) Updated:2:24 pm

Category: Etika

Feed Subscription
Ang Pagtanggap ng Inihanda Para sa Christmas at iba pa

Ang Pagtanggap ng Inihanda Para sa Christmas at iba pa

Walang kasamaan kung walang ugnayan sa kanilang pista ...

Read More »
Mga Kagandahang Asal Sa Masjid

Mga Kagandahang Asal Sa Masjid

Sikaping turuan ang mga bata ng ganitong asal bago sila dalhin sa Masjid upang hindi makaabala sa mga nagdarasal ...

Read More »
Ang Pagtitiwala Buhat sa mga Nagtatrabaho

Ang Pagtitiwala Buhat sa mga Nagtatrabaho

Ang ating trabaho mga kapatid ay ipinagkakatiwala po sa atin na dapat nating tuparin ...

Read More »
Ang Pagtitiwala Buhat sa mga Amo

Ang Pagtitiwala Buhat sa mga Amo

Ang mga amo ay kailangan nilang tuparin kung anuman ang kasunduan ...

Read More »
Ang Pagiging Simple

Ang Pagiging Simple

Komportable sa pagiging simple subalit simpleng presentable ...

Read More »
Ang Ipinahintulot At ِHindi Ipinahintulot Na Gawin Sa Pagtatalik  Sa Asawa

Ang Ipinahintulot At ِHindi Ipinahintulot Na Gawin Sa Pagtatalik Sa Asawa

Tungkol sa ibat ibang ginagawang paraan ng husband during sexual intercourse sa kanyang maybahay! ...

Read More »
Ang Istinjā’ at Ang Paggamit ng Palikuran

Ang Istinjā’ at Ang Paggamit ng Palikuran

Nararapat sa sinumang Muslim na maghugas pagkatapos umihi o dumumi, at alamin ang tamang paggamit ng palikuran. ...

Read More »
Ang Pagbibiro (video)

Ang Pagbibiro (video)

Kung tayo ay mahilig makipagbiruan sa kapwa, mainam na panuorin natin ito tungkol sa pagbibiro sa Islām. ...

Read More »
Kasaysayan ni Lucman Tungkol sa Dila at Puso

Kasaysayan ni Lucman Tungkol sa Dila at Puso

Kumatay si Lucman ng Tupa at ibinigay niya sa kanyang amo ang Dila at ang Puso ng Tupa. ...

Read More »
Kagandahang-Asal sa Pagbisita (video)

Kagandahang-Asal sa Pagbisita (video)

Pakinggan natin mga kapatid ang video na ito hinggil sa mga patakaran bilang kagandahang-asal sa pagbisita sa kaibigan. ...

Read More »