Tue, 21 Feb 2017 05:32:49 GMT (Jumaada Awal 24, 1438) Updated:8:04 pm

Category: Pamumuhay

Feed Subscription
Ang Mabuting Kaibigan

Ang Mabuting Kaibigan

Maituturing na normal lamang ang pagkakaroom ng kaibigan ngunit may pagitang limitasyon ...

Read More »
Ang Kahulugan ng Kasal

Ang Kahulugan ng Kasal

Ito ay isang kasunduan upang mapahintulutan ang bawat isa sa mag-asawa ng kasiyahan sa isa't isa. ...

Read More »
Ang Pagpili sa Babaeng Mapapangasawa

Ang Pagpili sa Babaeng Mapapangasawa

Ipinag-utos sa sinumang lalaking nagnanais na mag-asawa na pumili ng babaeng kanyang mapapangasawa. ...

Read More »
Ang Pagkakasundo Ng Dalawang Asawa

Ang Pagkakasundo Ng Dalawang Asawa

Isa sa magandang gawin ay huwag isipin na kayo ay magkahati sa piling ng inyong asawa ...

Read More »
Ang Pagtanggap ng Pamaskong Handog

Ang Pagtanggap ng Pamaskong Handog

Ang hindi Muslim ay maaaring magbigay ng pagkain at inumin o regalo sa mga Muslim kahit anumang oras o panahon. ...

Read More »
Ang Pagtanggap ng Inihanda Para sa Christmas at iba pa

Ang Pagtanggap ng Inihanda Para sa Christmas at iba pa

Walang kasamaan kung walang ugnayan sa kanilang pista ...

Read More »
Paparating na Naman ang Bagong Taon

Paparating na Naman ang Bagong Taon

Namumuhay tayo dito sa Mundo na taon-taon ay nagbabago ...

Read More »
Gusto ba Natin Makamit ang Paraiso?

Gusto ba Natin Makamit ang Paraiso?

Mamuhay tayo dito sa Mundo ng walang nasasaktan, walang naaapakan at walang naaapi ...

Read More »
Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting dahil sa kahirapan ...

Read More »
Mga Kagandahang Asal Sa Masjid

Mga Kagandahang Asal Sa Masjid

Sikaping turuan ang mga bata ng ganitong asal bago sila dalhin sa Masjid upang hindi makaabala sa mga nagdarasal ...

Read More »