Tue, 21 Feb 2017 05:20:40 GMT (Jumaada Awal 24, 1438) Updated:8:04 pm

Category: Peregrinasyon

Feed Subscription
Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa hajj simula sa Al-Ihram hanggang sa Tawaf Al-Wida ...

Read More »
Ang Kabutihan ng Hajj

Ang Kabutihan ng Hajj

Pagpapaliwanag tungkol sa kabutihan ng Hajj na ito’y nakapagbubura ng mga kasalanan. ...

Read More »
Quennie Padilla, Pagkatapos Magsagawa ng Ḥajj (video)

Quennie Padilla, Pagkatapos Magsagawa ng Ḥajj (video)

Anak ng isang sikat na Philippine Action Movie Star na si Robin "Abdul Aziz" Padilla. ...

Read More »
Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang tamang kahulugan ng Ḥajj Mabroor na kung saan ay nakasanayang pagbati sa mga taong nagsasagawa ng Ḥajj. ...

Read More »
Ang Ḥajar Aswad ay Napakaputi

Ang Ḥajar Aswad ay Napakaputi

Ibinaba ang Ḥajar Aswad mula sa Paraiso, at ito ay higit na maputi kaysa sa gatas o higit na maputi kaysa sa Niyebe. ...

Read More »
Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang pagsasagawa ng Omrah ay isa rin sa mga tungkulin ng mga Muslim lalaki man o babae. ...

Read More »
Ang Kahalagahan ng Ḥajj

Ang Kahalagahan ng Ḥajj

Ang pagsasagawa ng Ḥajj ay isang itinakdang tungkulin ng bawat Muslim na may kakayahang gumugol sa paglalakbay. ...

Read More »
Ang Kahulugan ng Ḥajj

Ang Kahulugan ng Ḥajj

Ang Ḥajj ay ang pagdalaw sa banal na lugar sa Makkah upang bigyang-alaala ang matibay na paniniwala sa kaisahan ng Allǎh. ...

Read More »