Tue, 17 Jan 2017 08:56:44 GMT (Rabia Thani 19, 1438) Updated:2:24 pm

Category: Pagdarasal

Feed Subscription
Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Hindi nababatid ng ilan na ang nararapat gawin sa pagdarasal ay ang pagkakaroon ng ganap na pangangamba ...

Read More »
Mga Nakakasira sa Wuḍu

Mga Nakakasira sa Wuḍu

Ang paghawak ng lalaki sa babae na maaari niyang pakasalan ng walang hadlang ...

Read More »
Mga Sunnah ng Wuḍu

Mga Sunnah ng Wuḍu

Pangalagaan ang tubig na hindi masayang at hindi naman magkulang ...

Read More »
Ang Adzan at ang Iqāmah

Ang Adzan at ang Iqāmah

Mainam sa mga naga-Adzan na taasan niya ang kanyang boses dahil napakalaking biyaya ito. ...

Read More »
Filipino, Nasorpresa ang mga Tao sa Ganda ng Adzān

Filipino, Nasorpresa ang mga Tao sa Ganda ng Adzān

Nasorpresa ang mga tao sa Riyāḍ nang marinig nila ang boses niya ang ganda. ...

Read More »
Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito

Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito

Ang ibig sabihin ng Wuḍu ay ang paghuhugas sa ilang partikular na bahagi ng katawan sa pamamagitan ng malinis na tubig. ...

Read More »
Ṣalāh, Pagkain ng Kaluluwa ng Tao

Ṣalāh, Pagkain ng Kaluluwa ng Tao

Ang katawan ng tao ay mayroong dalawang bahagi, ang bawat bahagi nito ay nangangailangan ng pagkain upang maging malakas. ...

Read More »
Mga Kahalagahan ng Ṣalāh (video)

Mga Kahalagahan ng Ṣalāh (video)

Mainam na pakinggan natin ang paksang ito tungkol sa kahalagahan ng Ṣalāh. ...

Read More »
Ang Kahulugan ng Ṣalāh

Ang Kahulugan ng Ṣalāh

Ito ay ikalawang haligi ng Islām na kung saan ay isang tungkulin na dapat gampanan ng bawat Muslim lalaki man o babae. ...

Read More »