Tue, 17 Jan 2017 08:50:07 GMT (Rabia Thani 19, 1438) Updated:2:24 pm

Category: Pag-aayuno

Feed Subscription
Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Aashooraa

Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Aashooraa

Kabilang sa kahalagahan ng pag-aayuno sa 'aashooraa ay mabubura ang isang taon na naunang kasalanan. ...

Read More »
Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Ito yong araw na mabuti, ito yong araw na iniligtas ng Allah ang mga angkan ng Israel ...

Read More »
Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting dahil sa kahirapan ...

Read More »
Paano Paghandaan ang Buwan ng Ramadaan?

Paano Paghandaan ang Buwan ng Ramadaan?

Iba’t iba ang pamamaraan ng mga tao sa kanilang paghahanda sa buwan ng Ramadaan ...

Read More »
Maikling Kaalaman Sa Pag-aayuno

Maikling Kaalaman Sa Pag-aayuno

Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadaan ay isang tungkulin ng bawat Muslim lalaki man o babae na nasa wastong gulang at wastong pag-iisip ...

Read More »
Ang Kahalagahan ng ‘Aashooraa

Ang Kahalagahan ng ‘Aashooraa

Ang araw ng ‘Aashooraa ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muḥarram ...

Read More »
Ang may Sakit at ang Nasa Paglalakbay sa Ramaḍān

Ang may Sakit at ang Nasa Paglalakbay sa Ramaḍān

Pinahihintulutan sila na huwag ng mag-ayuno subalit papalitan lang nila ang mga araw na hindi nila napag-aayunuhan. ...

Read More »
Ang Kahulugan ng Tarāweeḥ at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Tarāweeḥ at ang Kahalagahan Nito

Ito ay isang kanais-nais na pagdarasal na kung saan ay mainam na isagawa nang sabay-sabay (kongregasyon). ...

Read More »
Mabiyayang Buwan ng Ramadan

Mabiyayang Buwan ng Ramadan

Pakinggan natin mga kapatid ang napakagandang panayam tungkol sa mabiyayang buwan ng Ramadan. ...

Read More »
Mga Katangian at Alituntunin sa Pag-aayuno

Mga Katangian at Alituntunin sa Pag-aayuno

Napakagandang paliwanag tungkol sa mga katangian at alituntunin sa pag-aayuni, sana'y makapagbigay sa atin ng aral. ...

Read More »