Sun, 26 Feb 2017 03:19:30 GMT (Jumaada Awal 29, 1438) Updated:8:04 pm

Category: Kawang-gawa

Feed Subscription
Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

Higit na mainam kung ang Zakāh ay hindi gamitin para sa paggawa ng Masjid at Madrasah. ...

Read More »
Ang Zakāh sa Lupang Naka-loan

Ang Zakāh sa Lupang Naka-loan

Depende sa pamamaraan ng sangla at depende rin sa usapan sa tao o sa kompanya kung saan ka nakipag-ugnayan. ...

Read More »
Mga Taong Nararapat Tumanggap ng Zakāh

Mga Taong Nararapat Tumanggap ng Zakāh

Mayroong walong klaseng mga tao na nararapat tumanggap ng Zakāh ayon sa nabanggit sa banal na Qur'ân. ...

Read More »
Ang Kaparusahan ng Taong Hindi Nagbibigay ng Zakāh

Ang Kaparusahan ng Taong Hindi Nagbibigay ng Zakāh

Ang Zakāh ay obligado sa mga Muslim na may kakayahan at ang sinumang hindi magbigay nito ay makakalasap ng kaparusahan sa kabilang buhay. ...

Read More »
Ang Zakātul Fiṭr

Ang Zakātul Fiṭr

Ang Zakātul Fiṭr ay isang tungkulin ng bawat Muslim na ibinibigay sa mga mahihirap bago matapos ang Ramaḍān. ...

Read More »
Ang Kahulugan ng Zakāh

Ang Kahulugan ng Zakāh

Ang Zakāh ay isang katungkulang kawang-gawa na kung saan ay ibinibigay sa mga taong nararapat na bigyan nito. ...

Read More »