Wed, 18 Jan 2017 13:56:58 GMT (Rabia Thani 20, 1438) Updated:2:24 pm

Category: Panganganinag

Feed Subscription
Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

Hindi iniatas para sa ating mga Muslim upang ipagdiwang ang anumang festival maliban lamang sa Eid. ...

Read More »
Ang Salah Ay Tatak Ng Pananampalataya

Ang Salah Ay Tatak Ng Pananampalataya

Ang Salah ay mahalaga sa pananampalataya katulad din ng puso na mahalaga sa katawan ng tao ...

Read More »
Maging Mapagpasalamat Sa Allah

Maging Mapagpasalamat Sa Allah

Ipinangako ng Allah ang Kanyang di mabilang na biyaya para sa mga taong mapagpasalamat sa Kanya ...

Read More »
Ang Pagsunod Sa Magulang

Ang Pagsunod Sa Magulang

Kabilang sa pinakamalaking kasalanan ang pag suway sa mga magulang ...

Read More »
Dapat Marunong Mangalaga Ng Amaanah

Dapat Marunong Mangalaga Ng Amaanah

Ang Amaanah sa literal na kahulugan niya ay ang tiwala o pagtitiwala ...

Read More »
Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Mas mapalad ang mga taong nabubuhay dito sa Mundo na matiisin sa lahat ng bagay ...

Read More »
Tayo Ay Magkakapatiran

Tayo Ay Magkakapatiran

Kailangan nating sabihin o ipakita na tayo ay magkakapatiran ...

Read More »
Ang Pagpapakumbaba

Ang Pagpapakumbaba

Ito ay nagtatanggal ng kasakiman at pagmamalaki ...

Read More »
Pahalagahan Natin Ang Ating Buhay

Pahalagahan Natin Ang Ating Buhay

Huwag tayong magpakaligaw sa mga makamundong bagay ...

Read More »
Ang Pagpapalaki sa mga Bata

Ang Pagpapalaki sa mga Bata

Payuhan natin sila ng banal na salita upang huwag silang maligaw pa sa tamang landas ...

Read More »