Wed, 18 Jan 2017 13:56:38 GMT (Rabia Thani 20, 1438) Updated:2:24 pm

Category: Pagyakap

Feed Subscription
Ang Pagyakap Sa Islām ni Bro. Mark Mandario

Ang Pagyakap Sa Islām ni Bro. Mark Mandario

Naniniwala po ako sa iisang Diyos na si Allah, at naniniwala po ako kay Propeta Muhammad ...

Read More »
Ang Pagyakap Sa Islām Ni Bro. Leo Moreno

Ang Pagyakap Sa Islām Ni Bro. Leo Moreno

Masaya po ako at ramdam ko ang pagyakap ko sa Islām, kaya gusto ko maibahagi ko ang utos ng Allah ...

Read More »
Nang Aking Matagpuan Ang Islam

Nang Aking Matagpuan Ang Islam

Ngayon taas noo ako na naging isang Muslim dahil dito ko natagpuan ang kagandahan ng buhay ...

Read More »
Ang Pagyakap sa Islām ni Sister Liza

Ang Pagyakap sa Islām ni Sister Liza

Nararamdaman ko ang biyaya ng pagkapanganak muli o pagpapatawad ng mga kasalanan ...

Read More »
Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Reynaldo Bariga

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Reynaldo Bariga

Ang nagustuhan ko sa mga Muslim ay ang pagkakaroon ng friendly at matulungin. ...

Read More »
Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Welmer Baldoza

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Welmer Baldoza

Nagustuhan ko sa Islām ay ang magandang kaugalian ng mga Brothers and Sisters at ang pagdarasal ay kailangang gawin. ...

Read More »
Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Arthur Mediodia

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Arthur Mediodia

Sa dati kong Relihiyon si Hesus ay Diyos, pero sa Islām si Hesus ay Propeta. ...

Read More »
Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Dennis Parrocha

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Dennis Parrocha

Nagustuhan ko sa Islam ay ang paniniwalang si Allǎh lamang ang nag-iisang Diyos. ...

Read More »
Ang Pagyakap sa Islām ni Engr. Luis Gabuyo

Ang Pagyakap sa Islām ni Engr. Luis Gabuyo

Nakita ko ang tunay na Relihiyon, at nakilala ko ang tunay na Panginoon na Siyang naglalang sa akin. ...

Read More »
Ang Pagyakap sa Islām ng Legendary Singer na si Friedie Aguilar

Ang Pagyakap sa Islām ng Legendary Singer na si Friedie Aguilar

Nawa’y maging matatag siya at ang kanyang pamilaya sa pananampalatayang Islām. ...

Read More »