Tue, 17 Jan 2017 08:56:25 GMT (Rabia Thani 19, 1438) Updated:2:24 pm

Category: Mga Ekspiryensya

Feed Subscription
Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

Hindi iniatas para sa ating mga Muslim upang ipagdiwang ang anumang festival maliban lamang sa Eid. ...

Read More »
Ang Salah Ay Tatak Ng Pananampalataya

Ang Salah Ay Tatak Ng Pananampalataya

Ang Salah ay mahalaga sa pananampalataya katulad din ng puso na mahalaga sa katawan ng tao ...

Read More »
Ang Pagyakap Sa Islām ni Bro. Mark Mandario

Ang Pagyakap Sa Islām ni Bro. Mark Mandario

Naniniwala po ako sa iisang Diyos na si Allah, at naniniwala po ako kay Propeta Muhammad ...

Read More »
Ang Pagyakap Sa Islām Ni Bro. Leo Moreno

Ang Pagyakap Sa Islām Ni Bro. Leo Moreno

Masaya po ako at ramdam ko ang pagyakap ko sa Islām, kaya gusto ko maibahagi ko ang utos ng Allah ...

Read More »
Ang Pagda’wah sa Social Media

Ang Pagda’wah sa Social Media

Ang taong masikap sa kaalaman at pagda’wah sa Islam ay lubos na pinagpapala ...

Read More »
Maging Mapagpasalamat Sa Allah

Maging Mapagpasalamat Sa Allah

Ipinangako ng Allah ang Kanyang di mabilang na biyaya para sa mga taong mapagpasalamat sa Kanya ...

Read More »
Ang Pagsunod Sa Magulang

Ang Pagsunod Sa Magulang

Kabilang sa pinakamalaking kasalanan ang pag suway sa mga magulang ...

Read More »
Dapat Marunong Mangalaga Ng Amaanah

Dapat Marunong Mangalaga Ng Amaanah

Ang Amaanah sa literal na kahulugan niya ay ang tiwala o pagtitiwala ...

Read More »
Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Mas mapalad ang mga taong nabubuhay dito sa Mundo na matiisin sa lahat ng bagay ...

Read More »
Tayo Ay Magkakapatiran

Tayo Ay Magkakapatiran

Kailangan nating sabihin o ipakita na tayo ay magkakapatiran ...

Read More »